Kresba & Malba

Předlohou pro kresby jsou předměty sestavené do konstrukcí nebo zátiší, které se mění kompozičním výřezem a tvarovou redukcí v jakési světelné krajiny.

Budováním prostoru pomocí  světel a stínů vzniká abstraktní architektura, kterou se prolínají přírodní tvary často kontrastující k rovným světelným liniím, které určují směr a kompoziční řád celého formátu.

Jenom strom

Abstrakce
UHEL & PASTEL
2020
122 x 122 cm

Podzimní mlhy

Abstrakce
Podzimní mlhy
UHEL & PASTEL
2020
122 x 122 cm

Jenom strom III.

Abstrakce
UHEL & PASTEL
2020
122 x 122 cm

Květy na spáleništi

Abstrakce
UHEL & PASTEL
2007
190 x 130 cm

Průhledy na řeku

Abstrakce
UHEL & PASTEL
2007
200 x 150 cm
Mráz
Abstrakce
UHEL & PASTEL
2006
160 x 200 cm

Forma a obsah

Abstrakce
UHEL
2020
122 x 122 cm

Hráz

Abstrakce
UHEL
2020
122 x 122 cm

Z výstavy

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

V plamenech

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

Přikrývka

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2018

Idea

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2018

Setkání

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

Plamen

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

Trasa

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

Sklon

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017

Zákoutí

Abstrakce
UHEL
122 x 122 cm
2017
Rovná
Figura
UHEL
122 x 122 cm
2001

Rovnováha

Figura
UHEL
122 x 122 cm
1997

Nečas

Portrét
UHEL
122 x 122 cm
1998

Portrét II.

Portrét
UHEL
122 x 122 cm
1998

Prostorová tvorba

Jedná se modely transformování konkrétních motivů a objektů (např. větví stromu) do abstraktních forem. Objekty vznikají postupným vrstvením  průhledných nebo průsvitných ploch.

Výchozím obrazovým prvkem je fragment skutečné  přírody – jejíž tvar je rozvíjen a doplňován v dalších vrstvách. Ono rozvíjení není nahodilé, ale je prováděno metodicky a koncepčně. Výsledkem je uzavřený 3D prostor, který abstrahuje  naturální tvary do geometrických linií. Vzniká objekt na pomezí reliéfu a malby – prostorový  obraz.

Červánky

Objekt
120 x 120 cm
2016

Jezero

Objekt
120 x 120 cm
2016

Oblaka

Objekt
120 x 120 cm
2016

Vítr v okně

Objekt
120 x 120 cm
2016

Dialog

Objekt
120 x 120 cm
2016

Les

Objekt
120 x 120 cm
2016

Vodopád

Objekt
120 x 120 cm
2016

Polarita

Objekt
DŘEVO
2005

Uroboros

Instalace
PLAST
2005

V kruhu

Objekt
100 x 100 cm
2004

Periferie

Objekt
2016

Cyklus Periferie

Objekt
2010

Prolínání

Objekt
2010

Z výstavy

Sklo

Lens I.

Sklo
SKLO
2008

Lens II.

Sklo
SKLO
2008

Lens III.

Sklo
SKLO
2008

EXPO 2015

3D vizualizace
2. MÍSTO
2015

TestLine

3D vizualizace
MODEL
2016

EURO JET

3D vizualizace
MODEL
2016

Tescan

3D vizualizace
MODEL
2016

Light Walls

3D vizualizace
MODEL
2016

Grafický design

Vytvořím originální a čistý gracký design s autentickým motivem a stylem. Profesionální graka log, letáků, reklamních tiskovin či tvorba corporate identity.

Café Friends

Vizuální identita

Trojan Corporations

Vizuální identita
2018

Křižovatky cest

Vizuální identita
2016

Okrášlovací spolek BUDOUCNOST

Vizuální identita

Ostrov krojů

Kniha

Ostrov krojů

Vizuální identita